Cảm Ơn Những Điều Phi Thường

0 lượt xem

Cảm Ơn Những Điều Phi Thường

Chương trình được tổ chức nhằm vận động hỗ trợ, đóng góp về vật chất cũng như tinh thần để lan tỏa niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng tuyến đầu đang tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh.

Bình luận

luckyclover

chúc Sài Gòn sớm khoẻ lại

13 tháng trước

U Y E N

cảm ơn

13 tháng trước
shortened Image