Bơi Tự Do: Đội Bơi Tiếp Sức Bất Diệt - Sự Gắn Kết

Bơi Tự Do: Đội Bơi Tiếp Sức Bất Diệt - Sự Gắn Kết

FREE!-TIMELESS MEDLEY- THE BOND

0 lượt xem

Bơi Tự Do: Đội Bơi Tiếp Sức Bất Diệt - Sự Gắn Kết

Trong mùa hè cuối cùng trước khi tốt nghiệp, Haruka Nanase, học sinh năm ba của trường Iwatobi, cảm thấy mông lung về chặng đường tiếp theo của mình với bộ môn bơi lội.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!