Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng về dự án lấn vùng đệm Vịnh Hạ Long

Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng về dự án lấn vùng đệm Vịnh Hạ Long

0 lượt xem

Bộ Tài nguyên và Môi trường lên tiếng về dự án lấn vùng đệm Vịnh Hạ Long

Thông tin về vụ lấp vùng đệm Vịnh Hạ Long, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cần so sánh, đối chiếu vị trí thực hiện Dự án với các khu vực bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt Vịnh Hạ Long, từ đó mới có cơ sở xác định thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!