00:00
00:00/00:00
0

Biệt Đội Đánh Thuê 2

Bình luận

Nội dung

Khi Biệt Đội Đánh Thuê tập hợp cho một nhiệm vụ có vẻ đơn giản, một đồng đội của họ đã bị sát hại dã man. Lúc này, nhóm phải tìm cách trả thù ngay ở lãnh địa của kẻ địch.... Xem thêm