Best Eco Project - Miss Earth 2023

Best Eco Project - Miss Earth 2023

Best Eco Project - Miss Earth 2023

0 lượt xem

Best Eco Project - Miss Earth 2023

Miss Earth tới từ các quốc gia thuyết trình, giới thiệu các dự án bảo vệ môi trường thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và khuyến khích cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường, hướng đến một hành tinh Xanh cho tương lai.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!