Bất Khuất

Bất Khuất

Invictus

0 lượt xem

Bất Khuất

Nelson Mandela, trong nhiệm kì Tổng thống Nam Phi đầu tiên, đã tiến hành một chiến dịch hàn gắn đất nước bằng việc lập ra đội tuyển rugby quốc gia với mục tiêu chiến thắng giải thế giới 1995.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!