Đường Dây - Phần 5
Đường Dây - Phần 5
00:00
00:00

Đường Dây - Phần 5

0 lượt xem

Đường Dây - Phần 5

Trong khi McNulty và đồng nghiệp tiếp tục theo dõi băng nhóm của Marlo, trung úy mới được thăng cấp Carver đối mặt với sự bất mãn của các sĩ quan bị nợ lương làm tăng ca.

Danh sách tập