Anh Trai Say Hi - Captain

Anh Trai Say Hi - Captain

0 lượt xem

Anh Trai Say Hi - Captain

Chương trình tập hợp 30 nghệ sĩ nam, tới để bứt phá bản thân trong lĩnh vực ca hát. Xây dựng hình ảnh mới, hướng tới một nghệ sĩ toàn năng.

Đề xuất cho bạn

Anh Trai Say Hi - Anh Tú Atus

Anh Trai Say Hi - Anh Tú Atus

Chương trình tập hợp 30 nghệ sĩ nam, tới để bứt phá bản thân trong lĩnh vực ca hát. Xây dựng hình ảnh mới, hướng tới một nghệ sĩ toàn năng.

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
Huy Dargon

Huy Dargon

like cap, ryh và Negav

16:26 05/06/2024