Anh Trai Say Hi - Anh Tú Atus

Anh Trai Say Hi - Anh Tú Atus

0 lượt xem

Anh Trai Say Hi - Anh Tú Atus

Chương trình tập hợp 30 nghệ sĩ nam, tới để bứt phá bản thân trong lĩnh vực ca hát. Xây dựng hình ảnh mới, hướng tới một nghệ sĩ toàn năng.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!