100.000 người dân vẫn chưa rời khỏi Gaza

100.000 người dân vẫn chưa rời khỏi Gaza

0 lượt xem

100.000 người dân vẫn chưa rời khỏi Gaza

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết khoảng 600.000 người đã sơ tán khỏi khu vực Gaza sau lệnh yêu cầu sơ tán vào cuối tuần trước.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!