$A MILO - $A MILO

0 lượt xem

$A MILO - $A MILO

Danh sách tập

Bình luận

098***988

cháy

12 tháng trước
Chung Nguyen

Chung Nguyen

Quả đầu của $A Milo giống quả dừa nước ở quê tui quá 🤣🤣🤣. Thích nhất câu "nói chuyện thì cùng gu, vì đồng xu này 2 mặt" câu đó nghe rất cuốn mình vào bài nhạc.

12 tháng trước

096***821

đồng xu thành hai mảy ze

12 tháng trước
Chung Nguyen

Chung Nguyen

hay quá

12 tháng trước
shortened Image