$A MILO - $A MILO

0 lượt xem

$A MILO - $A MILO

Bình luận

Chung Nguyen

Chung Nguyen

Quả đầu của $A Milo giống quả dừa nước ở quê tui quá 🤣🤣🤣. Thích nhất câu "nói chuyện thì cùng gu, vì đồng xu này 2 mặt" câu đó nghe rất cuốn mình vào bài nhạc.

6 ngày trước

096***821

đồng xu thành hai mảy ze

13 ngày trước
Chung Nguyen

Chung Nguyen

hay quá

14 ngày trước
shortened Image