Viruss Vỡ Òa Khi Được Gặp Chị Chanh Phương Thanh - Thần Tượng Một Thời

0 lượt xem

Viruss Vỡ Òa Khi Được Gặp Chị Chanh Phương Thanh - Thần Tượng Một Thời

Cả một miền trời ký ức của chị Chanh Phương Thanh được các đồng nghiệp khơi gợi lại tại chương trình Ký Ức Vui Vẻ. Tại đây Thanh Duy được Thanh Bạch cho là truyền nhân của Phương Thanh

Bình luận

Hân Trần

Hân Trần

LOVEEEEEEEEEE

26 tháng trước
shortened Image