Vietnam Beauty Fashion Awards 2023 - Giải Thưởng Người Mẫu Việt Nam

Vietnam Beauty Fashion Awards 2023 - Giải Thưởng Người Mẫu Việt Nam

Vietnam Beauty Fashion Awards

0 lượt xem

Vietnam Beauty Fashion Awards 2023 - Giải Thưởng Người Mẫu Việt Nam

Giải Thưởng Người Mẫu Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức nhằm ghi nhân, vinh danh những người mẫu đã có đóng góp, cống hiến và đạt được những thành tựu xuất sắc trong năm, từ những tài năng trẻ đầy triển vọng đến các chuyên gia đã có những bước đột phá đáng kể trong ngành công nghiệp thời trang.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!