Tú Vi Xuất Sắc Cán Đỉnh Nhanh Như Chớp, Lê Dương Bảo Lâm Bất Chấp Đúng Sai BẮT QUÀNG LÀM HỌ

Tú Vi Xuất Sắc Cán Đỉnh Nhanh Như Chớp, Lê Dương Bảo Lâm Bất Chấp Đúng Sai BẮT QUÀNG LÀM HỌ

0 lượt xem

Tú Vi Xuất Sắc Cán Đỉnh Nhanh Như Chớp, Lê Dương Bảo Lâm Bất Chấp Đúng Sai BẮT QUÀNG LÀM HỌ

Rút kinh nghiệm sâu sắc từ những lần chơi trước, Tú Vi đã có thời gian ở ẩn để tu luyện và lần trở lại này đã lợi hại hơn xưa. Lên đỉnh Nhanh Như Chớp không trượt phát nào.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!