Trường Giang Cười Xỉu Trước Quà Kẹp Nghiệp Của Bộ 3 Minh Dự-Quang Trung-Huỳnh Lập

0 lượt xem

Trường Giang Cười Xỉu Trước Quà Kẹp Nghiệp Của Bộ 3 Minh Dự-Quang Trung-Huỳnh Lập

Chương trình Kỳ Tài Thách Đấu tâm lý lắm luôn, tặng hẳn 3 phần quà "tông xuyệt tông" cho bộ 3 tạo nghiệp Huỳnh Lập, Quang Trung, Minh Dự. Kẹp này chắc để cho người tạo nghiệp kẹp tóc đúng hông ta?

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image