Trường Giang ấp úng báo hại gia đình 7 Nụ

Trường Giang ấp úng báo hại gia đình 7 Nụ

0 lượt xem

Trường Giang ấp úng báo hại gia đình 7 Nụ

Tiểu phẩm cho thấy tầm quan trọng của việc nói chuyện thì phải rõ ràng, cứ ấp úng như Trường Giang "ông nói gà mà bà cứ hiểu ra vịt" thì việc thả nọc heo lại trở nên nhạy cảm biết bao nhiêu.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!