00:00
00:00/00:00
0

Trường Giang ấp úng báo hại gia đình 7 Nụ

4.1
Bình luận

Nội dung

Tiểu phẩm cho thấy tầm quan trọng của việc nói chuyện thì phải rõ ràng, cứ ấp úng như Trường Giang "ông nói gà mà bà cứ hiểu ra vịt" thì việc thả nọc heo lại trở nên nhạy cảm biết bao nhiêu.... Xem thêm