Trấn Thành Tâm Phục Khẩu Phục Thần Đồng 7 Tuổi Liếc Mắt 0,5 Giây Nhớ Tên 200 Quốc Gia

0 lượt xem

Trấn Thành Tâm Phục Khẩu Phục Thần Đồng 7 Tuổi Liếc Mắt 0,5 Giây Nhớ Tên 200 Quốc Gia

Tham gia chương trình, Thế Anh sẽ vượt qua thử thách Địa cầu siêu không gian. Theo đó, mỗi giám khảo tùy chọn 1 bản đồ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ bất kỳ trong số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ được thể hiện dưới dạng thảm thực vật, nhiệm vụ của Thế Anh là tương tác trên ứng dụng quả địa cầu không gian để xác định vị trí của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ tương ứng. Cậu bé phải thực hiện chính xác 2 trên 3 lần thì thử thách mới thành công.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image