Trấn Thành Liên Tục Bị Ôn Vĩnh Quang-Lâm Vỹ Dạ CÀ KHỊA Vì Post Hình Đồ Ăn Quá Nhiều

Trấn Thành Liên Tục Bị Ôn Vĩnh Quang-Lâm Vỹ Dạ CÀ KHỊA Vì Post Hình Đồ Ăn Quá Nhiều

0 lượt xem

Trấn Thành Liên Tục Bị Ôn Vĩnh Quang-Lâm Vỹ Dạ CÀ KHỊA Vì Post Hình Đồ Ăn Quá Nhiều

Vì một thí sinh Giọng Ca Bí Ẩn mà hai nhà đầu tư Ôn Vĩnh Quang và Lâm Vỹ Dạ mang cân nặng ra làm tiền đề cho cuộc khẩu chiến. Khi cây Ôn Vĩnh Quang muốn lặng mà gió Lâm Vỹ Dạ chẳng muốn ngừng hùng hồn khẳng định: "Mập là do nghiệp", lúc này Ôn Vĩnh Quang phản đòn "Nghiệp nhất là những người miệng mở ra lúc nào cũng giảm cân nhưng trên facebook toàn hình đồ ăn".  Nói đến đây Trấn Thành bỗng thấy "nhột" vì một mũi tên của Ôn Vĩnh Quang vô tình trúng hai con nhạn.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!