Trấn Thành Bất Ngờ Khi Vũ Cát Tường Tự Sáng Tác Nhạc Để Thử Thách Thần Đồng Piano

0 lượt xem

Trấn Thành Bất Ngờ Khi Vũ Cát Tường Tự Sáng Tác Nhạc Để Thử Thách Thần Đồng Piano

Vũ Cát Tường không tâm phục khẩu phục phần thi cảm âm của Thế Vinh nên đã đưa ra đề nghị đánh một hợp âm và yêu cầu Thế Vinh đọc lại những nốt nhạc có trong hợp âm mình đã đánh. Lần 1 chàng trai vượt qua được thử thách nhưng vẫn chưa thuyết phục được Vũ Cát Tường quyết định đánh một đoạn bất chợt nghĩ ra và yêu cầu Thế Vinh đánh lại.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image