Trại Trẻ Mồ Côi Cho Những Người Bạn Tưởng Tượng - Mùa 3

Trại Trẻ Mồ Côi Cho Những Người Bạn Tưởng Tượng - Mùa 3

Foster's Home For Imaginary Friends S3

0 lượt xem

Trại Trẻ Mồ Côi Cho Những Người Bạn Tưởng Tượng - Mùa 3

Đôi khi những người bạn tưởng tượng bị lạc hoặc những đứa trẻ lớn hơn và không cần đến chúng nữa. Đó là lí do bà Foster lập ra Trại Trẻ Mồ Côi Cho Những Người Bạn Tưởng Tượng. Series tập trung vào việc xây dựng tình bạn và tầm quan trọng của những người bạn.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!