Thuý Ngân quăng cả rổ thính cho Tuấn Trần

Thuý Ngân quăng cả rổ thính cho Tuấn Trần

0 lượt xem

Thuý Ngân quăng cả rổ thính cho Tuấn Trần

Nữ hoàng thả thính xuyên gameshow không ai khác ngoài Thúy Ngân, thính từ chương trình Ô Hay Gì Thế Này qua đến chương trình Ai Là Số 1, thính đến nổi Tuấn Trần ngượng đỏ mặt nhưng Thúy Ngân quyết tâm úp cả rổ thính với  mục đích chỉ mong một lần thoát ế.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!