Thấy Kim Tuyến Ôm Hôn Trai Đẹp,Trấn Thành Định KÉ Liền Bị Hari Won Dọa Cho Ăn Búa

Thấy Kim Tuyến Ôm Hôn Trai Đẹp,Trấn Thành Định KÉ Liền Bị Hari Won Dọa Cho Ăn Búa

0 lượt xem

Thấy Kim Tuyến Ôm Hôn Trai Đẹp,Trấn Thành Định KÉ Liền Bị Hari Won Dọa Cho Ăn Búa

Tài sắc vẹn toàn của nhóm The Wings đã gây ra cuộc tranh cãi giữa các nhà đầu tư với  mục đích mang được nhóm về mình. Sau một hồi lâu thuyết phục của các chủ đầu tư cuối cùng nhóm The Wings chọn về đội của phụ nữ thế kỷ 21 - Kim Tuyến.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!