Thám Tử Chân Chính: Miền Đất Của Màn Đêm - Phần 4

Thám Tử Chân Chính: Miền Đất Của Màn Đêm - Phần 4

True Detective S4

0 lượt xem

Thám Tử Chân Chính: Miền Đất Của Màn Đêm - Phần 4

Khi những đêm mùa đông dài bao trùm lên Ennis, Alaska, tám người điều hành trạm nghiên cứu Bắc Cực Tsalal bỗng nhiên biến mất không một dấu vết.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!