Robots

Robots

Robots Now

0 lượt xem

Robots

Robots Now! sẽ cho chúng ta thấy cách các robot sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào trong tương lai gần. Từ robot công nghiệp hoặc gia dụng, đến android và thậm chí cả vật nuôi robot, cuộc cách mạng robot đang diễn ra sôi nổi. Bộ phim sẽ khám phá những loại robot hiện có trên thị trường, những gì chúng có thể làm, tác động của chúng đối với xã hội của chúng ta và những gì chúng ta có thể mong đợi trong tương lai.

Danh sách tập

Bình luận

Ảnh đại diện chưa cập nhật
No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!