Pom Tỏ Thái Độ Khi Nghe Nam Thư Ví CON NHÀ MÌNH Với CON NHÀ NGƯỜI TA Quang Đại

0 lượt xem

Pom Tỏ Thái Độ Khi Nghe Nam Thư Ví CON NHÀ MÌNH Với CON NHÀ NGƯỜI TA Quang Đại

Trong web drama Ai Là Người Thứ 3, Nam Thư và Tú Vi không phân biệt được ai là người thứ 3 nhưng trong Nhanh Như Chớp thì chính Pom mới là người thứ 3. Anh cho rằng mình là chốt thí khi được cử ra thi đấu với Quang Đại.

Bình luận

No comment yet

Hãy là người bình luận đầu tiên!

shortened Image