Người Máy Biến Hình: Quái Thú Trỗi Dậy

Người Máy Biến Hình: Quái Thú Trỗi Dậy

Transformers: Rise Of The Beasts

0 lượt xem

Người Máy Biến Hình: Quái Thú Trỗi Dậy

Optimus Prime và  các Autobot đối mặt với mối đe dọa lớn có thể hủy diệt cả  Trái đất, và phải hợp lực với một nhóm Người máy biến hình hùng mạnh khác có tên Maximals để bảo vệ hành tinh.

Bình luận

Phúc Dương

gtjc

2 tháng trước