Người Chơi Số Một Hãy Sẵn Sàng

Người Chơi Số Một Hãy Sẵn Sàng

Ready Player One

0 lượt xem

Người Chơi Số Một Hãy Sẵn Sàng

Khi nhà sáng tạo một thế giới thực tại ảo qua đời, ông để lại tài sản cho người đầu tiên tìm thấy Quả trứng Phục sinh số được ông giấu đi, từ đó mở ra một cuộc thi thu hút toàn thế giới.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!