shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Yoshioka Hidetaka

Yoshioka Hidetaka

Yoshioka Hidetaka: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Nhật Bản
Bác Tora, Ước Gì Bác Ở Đây - 01 - Yamada Yoji - Kiyoshi Atsumi – Baisho Chieko – Yoshioka Hidetaka

Bác Tora, Ước Gì Bác Ở Đây

50 năm sau khi người bán hàng lang thang của Kiyoshi Atsumi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, series phim về Tora đem lại một cái kết cho bản chuyển thể cuối cùng này.