VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Vương Lịch Hâm

Vương Lịch Hâm

Vương Lịch Hâm: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Phù Đồ Duyên

Một tài nhân được chưởng ấn uy quyền giúp đỡ, ngày đêm kề cận, hai người dần nảy sinh tình cảm nhưng vì trở ngại thân phận, họ mãi không thể nói ra nỗi lòng.