VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Trần Minh Ngân

Trần Minh Ngân

Trần Minh Ngân: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Việt Nam

Gia Đình Hòa Thuận

Hòa và Thuận, với tính cách đối lập, thường xuyên cãi cọ. Liệu gia đình của họ có thể tìm được sự hòa hợp và yên bình như ý nghĩa tiềm ẩn trong tên của họ?