shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Tee Bundit Sintanaparadee

Tee Bundit Sintanaparadee

Tee Bundit Sintanaparadee: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Thái Lan
Chuyện Của Tharn Và Type - Tharn Type The Series - 01 - Tee Bundit Sintanaparadee - Mew Suppasit Jongcheveevat - Gulf Kanawut Traipipattanapong - Hiter Natthad Kunakornkiat

Chuyện Của Tharn Và Type - Tharn Type The Series

Phim là câu chuyện về Type (Gulf Kanawut) – một chàng trai ghét đồng tính luyến ái tới cực đoan suốt 18 năm đầu đời.