shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phàn Nhụy

Phàn Nhụy

Phàn Nhụy: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc
Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc - 01 - Đàm Tiếu - Trương Thiên Kỳ - Phàn Nhụy - Triệu Thiết Anh

Đại Mộng Tây Du 3: Kỳ Ngộ Nữ Nhi Quốc

Thầy trò Đường Tăng vô tình ngang qua Nữ nhi quốc, chứng kiến cảnh hàng loạt người dân bị tàn sát tan thương, Đường Tăng quyết tâm cứu độ các oan hồn.