VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phạm Hồng Phước

Phạm Hồng Phước

Phạm Hồng Phước: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam

Đảo Của Dân Ngụ Cư

Hành trình đi tìm hạnh phúc và ý nghĩa cuộc sống của 6 con người vốn bị giam hãm trong ngôi nhà cũ chịu sự bức bách về cuộc sống mưu sinh hèn mọn