shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Phạm Hồng Phước

Phạm Hồng Phước

Phạm Hồng Phước: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam
Đảo Của Dân Ngụ Cư - 01 - Ngọc Thanh Tâm - Nhan Phúc Vinh - Phạm Hồng Phước - NSƯT Hữu Châu - Phi Phụng - Hoàng Phúc

Đảo Của Dân Ngụ Cư

Đảo của dân cư ngụ xoay quanh sáu nhân vật trong một ngôi nhà xưa cũ, chịu đựng sự giam hãm, bức bách của cuộc mưu sinh hèn mọn.