shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Morgan Lily

Morgan Lily

Morgan Lily: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Mỹ

2012

Cơn bão mặt trời đang làm cho lõi của Trái Đất nóng lên báo hiệu cho viễn cảnh thảm hoạ trong tương lai. Con người sẽ phải làm gì để sống sót?