shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Mễ Tuyết

Mễ Tuyết

Mễ Tuyết: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Hồng Kông

Đại Thái Giám

Sau khi Hàm Phong Hoàng đế băng hà, triều đình Đại Thanh vô cùng hỗn loạn, đấu đá tranh giành quyền lực, chốn hậu cung không một ngày bình yên.

Sức Mạnh Tình Thân

Sau bao năm vất vả, vợ chồng Tiếu Hà và Thái Tổ gầy dựng được tiệm bánh Gia Hảo Nguyệt Viên nổi tiếng. Cũng từ đây, những biến cố lớn xuất hiện.