VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Kal Penn

Kal Penn

Kal Penn: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Mỹ

Cười

Sau khi chứng kiến cái chết kì quái và chấn động của một bệnh nhân, bác sĩ Rose Cotter bắt đầu nhận thấy các hiện tượng lạ xung quanh cô. Khi thực tại và ác mộng hòa vào nhau, cô phải cố đấu tranh để giữ mạng.