shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Jang Mi

Jang Mi

Jang Mi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Ca sĩ
Việt Nam
Tìm Vợ Cho Bà - 05 - Jang Mi - Pom - Nghệ Sĩ Thanh Hằng - ST Sơn Thạch - Tiểu Bảo Quốc

Tìm Vợ Cho Bà

Tìm vợ cho bà xoay quanh chàng trai tên Long lãng tử. Do thiếu nợ, anh lập kế hoạch kết hôn giả hòng lừa bà nội để được thừa kế khối tài sản kếch xù.