shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ First Chalongrat Novsamrong

First Chalongrat Novsamrong

First Chalongrat Novsamrong: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan
Chuyện Của Tharn Và Type 2: Mối Tình 7 Năm - TharnType 2: 7 Years Of Love - 01 - Pique Passawut Sukbua - Mew Suppasit Jongcheveevat - Gulf Kanawut Traipipattanapong - First Chalongrat Novsamrong

Chuyện Của Tharn Và Type 2: Mối Tình 7 Năm - TharnType 2: 7 Years Of Love

Nội dung của TharnType 2: 7 Years Of Love xoay quanh 7 năm sau từ cái kết ở phần 1.