shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Độ Mixi

Độ Mixi

Độ Mixi: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Streamer
Việt Nam

Táo Quân 2023: Chuyện Thời GenZ

Tết này! Độ Mixi, Long Chun và Cô Đồng Nát cùng các Táo Quân đại náo Thiên Đình Liên Quân Mobile - Thể thao điện tử quốc dân.