shortened Image

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Đàm Trác

Đàm Trác

Đàm Trác: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Trung Quốc

Anh Hùng Cứu Hỏa

Khi đường ống dầu ở thành phố cảng phát nổ do lỗi tính toán, một đội trưởng đội cứu hỏa bị giáng chức phải gạt bỏ quá khứ và hợp tác với đồng đội cũ để cứu thành phố.

Tương Dạ - Ever Night 1

Một hành trình gột rửa nỗi oan gia tộc của Ninh Khiết cùng chuyện tình cảm động giữa chàng và Tang Tang. Phim có kỹ xảo mang tầm điện ảnh