VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Cao Bác

Cao Bác

Cao Bác: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Đạo diễn
Trung Quốc

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta - Phần 2

Một thực tập sinh y khoa ở thế kỷ 21 xuyên không về quá khứ đến một vùng đất cổ xưa. Cô phải tìm cách sống sót và trở về thời gian của chính mình

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta - Phần 1

Cô gái ở thế kỷ 21 Lạc Phỉ Phỉ vô tình xuyên không tới một đất nước Hoàng Đạo quốc thần bí. Tại đây, cô trở thành oan gia của hoàng thượng.