VieON - Không Thể Rời Mắt

NGHỆ SĨ

Hiển thị
Nghệ sĩ Bhuripat Vejvongsatechavat

Bhuripat Vejvongsatechavat

Bhuripat Vejvongsatechavat: Xem Tuyển tập nội dung chương trinh đặc sắc | VieON

Diễn viên
Thái Lan

Ngôi Đền Kỳ Quái 3

Aod dính lời nguyền chết chóc vì trót giữ chiếc vòng chân bằng vàng cổ. Để cứu Aod, hội bạn của anh đã nhanh chóng giải lời nguyền trước khi quỷ dữ lấy mạng anh