Mỹ Hầu Vương: Tôn Ngộ Không Thật Giả

Mỹ Hầu Vương: Tôn Ngộ Không Thật Giả

The True Monkey King

0 lượt xem

Mỹ Hầu Vương: Tôn Ngộ Không Thật Giả

Lục Nhĩ và Hầu Cát ở Hoa Quả Sơn vốn là huynh đệ thân thiết. Lục Nhĩ vô tình gặp được Long Như Ý và có được chuỗi tràng hạt. Vì tìm phép thuật bảo vệ Hoa Quả Sơn, chúng không quản đường xa vạn dặm đến Thiên Trụ, gặp lại Long Như Ý. Lục Nhĩ bị xà yêu dẫn dụ, giết chết Lão Hầu khiến huynh đệ trở mặt. Hầu Cát được Bồ Tát cảm hóa, bảo vệ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Khi Hầu Cát bị sư phụ đuổi đi, Lục Nhĩ nhân cơ hội này trà trộn.

Bình luận

DUY KHANH LE

phim hay ko z

5 tháng trước