Minh Lan lạnh lùng khước từ tình cảm của Nguyên Nhược

0 lượt xem

Minh Lan lạnh lùng khước từ tình cảm của Nguyên Nhược

Sau khi Minh Lan nghe Nguyên Nhược tỏ tình với mình, cô vẫn lạnh lùng khước từ tình cảm của tiểu công gia. Minh Lan mặc cảm về thân phận thứ nữ không "trèo cao" lên nhà Tề quốc công được. Mặc dù, Tiểu công gia hứa sẽ thuyết phục Quận chúa đến Thịnh gia cầu thân. Nhưng Minh Lan vẫn lạnh lùng từ chối tình cảm mà Nguyên Nhược dành cho cô.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image