Marcel, Chú Ốc Đi Giày

Marcel, Chú Ốc Đi Giày

Marcel The Shell With Shoes On

0 lượt xem

Marcel, Chú Ốc Đi Giày

Marcel, một chú ốc biết nói sống cùng bà trong một ngôi nhà trống, tình cờ làm quen với một nhà làm phim tài liệu đến ở trọ, và họ nhanh chóng trở thành bạn bè trong hành trình tìm lại gia đình thất lạc của Marcel

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!