Linda Thuý Ngân không hiểu tiếng Việt

0 lượt xem

Linda Thuý Ngân không hiểu tiếng Việt

Nhi đến từ hành tinh nào? Ai lấy đĩa bay của Diệu Nhi trả lại cho cô ấy đi chứ ngơ nguyên tập thế này chắc bị Quang Trung dập te tua tơi tả, còn chưa nói đến bị Trường Giang với Kim Tử Long "đàn áp" thế này thì chắc cô Nhi không về.

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!

shortened Image