Lầy như Vỹ Dạ được mấy người

0 lượt xem

Lầy như Vỹ Dạ được mấy người

"Showbiz mỹ nhân nhiều vô kể, lầy như Lâm Vỹ Dạ được mấy người". Sau khi nghe bản mashup hàng loạt bài Hit Hương Ly trình bày, Lâm Vỹ Dã lân la kêu Hương Ly add facebook rồi cover nhạc bolero cho mình và cover nhạc thiếu nhi cho con trai.
shortened Image