00:00
00:00/00:00
0

Lan Ngọc bị nghiệp quật nhanh như người yêu cũ trở mặt

3.8
Bình luận

Nội dung

Trong phần thi đấu trả lời câu hỏi, Lan Ngọc chơi lớn khi yêu cầu Tiến Luật cởi bỏ áo mưa tránh bột. Kết quả Lan Ngọc bị nghiệp quật hứng trọn 2 lần mưa bột.... Xem thêm