Lâm Vỹ Dạ gây choáng với thùng xóa nghiệp

Lâm Vỹ Dạ gây choáng với thùng xóa nghiệp

0 lượt xem

Lâm Vỹ Dạ gây choáng với thùng xóa nghiệp

Chứng kiến Trương Thế Vinh đánh Miko Lan Trinh, Lâm Vỹ Dạ và Mạc Văn Khoa tỏ vẻ thương cảm cho cô nàng. Tuy nhiên, Lâm Vỹ Dạ lập tức đổi thái độ, thúc Trương Thế Vinh đánh tiếp khi Miko Lan Trinh nói mình dính ngải heo. Để giảm bớt nghiệp nhân gian, Ông Tơ - Bà Nguyệt Văn Khoa - Vỹ Dạ quyết định mang ra chiếc thùng xóa nghiệp. Với chiếc thùng này, Lâm Vỹ Dạ sẽ cùng Mạc Văn Khoa xóa bao nghiệp chướng mà con người gây ra lẫn các ký ức buồn mà ai cũng muốn chôn giấu.

Danh sách tập

Bình luận

No comment yet

Hãy để là người bình luận đầu tiên!